นายธนวรรธน์ สุเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 092-9840988

นายนิธิ ขันธเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-4552955

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประกาศ
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คึมใหญ่

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.คึมใหญ่

[ 15-03-2566 ] Hits:493

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566

[ 07-03-2566 ] Hits:1397

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

[ 03-03-2566 ] Hits:439

ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำเน่าเสีย

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. นายธนวรรธน์ สุเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ได้รับคำรองจากพี่น้องชาวบ้าน หมู่ที่9 เนื่องจากคลองระบายน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น จึงได้หาแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

[ 10-02-2566 ] Hits:366

สรุปผลการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คึมใหญ่

สรุปผลการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คึมใหญ่

[ 08-02-2566 ] Hits:406

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ